การจัดการขยะ

ระบบคัดแยกขยะ ราคายุติธรรม ไม่ OVER เกินจริง ไม่หากินกับปัญหา

การจัดการขยะ
การจัดการขยะ

       ขยะคือปัญหาใหญ่ของชาติ ปี 2558 ประเทศไทยมีขยะ มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 29.09 ล้านตัน / ถูกขนนำไปกำจัด 13.6 ล้านตัน / ถูกจำกัดอย่างถูกต้อง 8.4 ล้านตัน / อีกประมาณ 7.09 ล้านตัน ถูกกำจัดอย่างผิดวิธี เช่นการเทกองในบ่อดิน การเผากลางแจ้ง หรือการลักลอบทิ้งในพื้นที่รกร้าง ทุกภาคส่วนพยายามหาทางแก้ปัญหากันอย่างสุดความสามารถ ทุ่มเททั้งสมอง กำลังทรัพย์ และกำลังคน เพื่อแก้ปัญหาขยะล้นเมือง

การจัดการขยะ
การจัดการขยะ

       สถานการณ์ดังกล่าว เป็นช่องทางให้ ผู้ประกอบการ หลายๆบริษัทฯ ฉวยโอกาส ขายระบบ ขายเครื่องจักร ในการจัดการขยะ สูงเกินจริง ขอย้ำว่าสูงเกินจริง บางระบบสูงเป็น 10 ล้าน ทั้งๆที่เป็นระบบที่ไม่ได้ซับซ้อน ไม่ต้องใช้เทคโนโลยี อันสูงส่งแต่อย่างใดเลย เขาทำกำไรจากความไม่รู้ จากความเดือดร้อน อย่างไร้จิตสำนึก

เลิกซื้อ เลิกใช้บริการ จากบริษัทฯที่ฉวยโอกาสหากินกับปัญหาของชาติ เสียทีเถอะครับ นำงบประมาณ นำเงินทอง ส่วนที่เกินจากความเป็นจริง ไปทำประโยชน์อย่างอื่นเพื่อประเทศชาติจะดีกว่า

การจัดการขยะ

       บริษัท รักษ์69 จำกัด ผู้ที่ค่ำหวอดในวงการรีไซเคิลมา 10 กว่าปี ขอเป็นทางเลือกใหม่ ให้แก่บริษัท หรือหน่วยงานราชการ ที่ต้องการระบบการจัดการขยะ เพื่อแก้ปัญหาขยะล้นเมืองของท่าน หรือเพื่อนำขยะไปทำประโยชน์อื่นๆ เช่น เชื้อเพลิง ปุ๋ย เป็นต้น

  • เราวางระบบการจัดการขยะ อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลจริง ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน
  • เราดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ แต่ราคายุติธรรม ไม่OVER เกินจริง
  • เราฝึกอบรมบุคลากรของท่าน ให้คัดแยกขยะที่มีประโยชน์ มีมูลค่าออกมาได้อย่างคุ้มค่า
  • เรามีกระบวนการเพิ่มมูลค่าของขยะบางชนิด เช่นพลาสติก ให้เพิ่มเป็น 10-20 เท่า
  • เรารับซื้อขยะของท่านที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ พลาสติก โลหะ แก้ว เป็นต้น
  • เราเป็นที่ปรึกษา เป็นเพื่อนทางธุรกิจ กับท่านอย่างยั่งยืน

กราฟแสดงส่วนประกอบขยะ

การจัดการขยะ

ส่วนประกอบของขยะ

การจัดการขยะ

ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยผ่านกระบวนการ รีไซเคิล

การจัดการขยะ

เศษโลหะ

การจัดการขยะ

เศษกระป๋อง

การจัดการขยะ

เศษแก้ว

การจัดการขยะ

เศษพลาสติก

การจัดการขยะ
การจัดการขยะ

ขยะ สามารถนำมาทำเชื้อเพลิงในโรงงานไฟฟ้า ทดแทนถ่านหิน แกลบ ไม้ เป็นต้น

ขอโอกาสเรา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของท่าน เรารับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวัง

การจัดการขยะ

บริษัท รักษ์69 จำกัด

Office : 032-348228-9
Mobile : 08 9696696 1
Mobile : 08 3088588 3
ID Line : RUX69COMPANY
Email : INFO@RUX69.COM
Fanpage: https://www.facebook.com/RUX69
การจัดการขยะ