จาก หนังสือ เส้นทางธุรกิจ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 66 เดือน กรกฎาคม 2550

ประวัติ ความเป็นมา
บริษัทรักษ์ 69 จำกัด เริ่มดำเนินการเมื่อต้นปี 2545 จากโรงงานบดย่อยพลาสติกทุกชนิด กลางปี 2547 เริ่มกิจการโรงหลอมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ดำเนินการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลทุกชนิด ต้นปี 49 ร่วมทุนกับชาวไต้หวันดำเนินกิจการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ จากเศษพลาสติกเพท (PET)

แนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจแบบเครือข่าย
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและโรงงานผลิตเส้น ใยโพลีเอสเตอร์ มีความต้องการวัตถุดิบ คือ เกล็ดพลาสติกบดย่อย จำนวนมหาศาลต่อเดือน บริษัทฯประสบปัญหาเป็นอยางมากในการหาวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง บางแห่งวัตถุดิบมีคุณภาพแต่ไม่มีความต่อเนื่อง บางแห่งต่อเนื่องแต่สินค้าไม่ดี ปลอมปนสูง และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดแบบ “พันธมิตรธุรกิจ” กล่าวคือ เราใช้ประสบการณ์ในการทำธุรกิจโม่บดพลาสติกของเราให้เป็นประโยชน์ โดยการสร้างทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ ไปสอน ไปถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ ให้แก่ผู้ที่สนใจที่จะทำ ธุรกิจโรงงานบดย่อยพลาสติก ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด และผลผลิตที่เกิดจากพันธมิตรบริษัทฯจะรับซื้อทั้งหมดไม่ว่าจะมีปริมาณมาก น้อยเท่าไร เราสอนให้ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ บริษัทฯก็จะได้วัตถุดิบที่ดีมาผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งวิธีนี้เป็นกลไกที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต อยู่รอด อย่างยั่งยืน ด้วยกันทั้งสองฝ่าย

ลักษณะ หรือรูปแบบของธุรกิจ
พันธมิตรธุรกิจรีไซเคิลพลาสติก ทำหน้าที่นำขยะพลาสติกที่มีอยู่อย่างมากมายมาแยกประเภทแล้วนำมาบดเป็นชิ้น เล็กๆ โดยเครื่องบดย่อยพลาสติกซึ่งเป็นเครื่องจักรเพียงเครื่องเดียวที่ใช้ ในธุรกิจ เมื่อบดแล้วนำใส่กระสอบ โดยไม่ต้องทำความสะอาดแล้ว ทำการขนส่งเข้า โรงงานรักษ์ 69 ที่บางขุนเทียน กรุงเทพฯ แล้วรอรับเงินได้เลย

การสนับสนุนของบริษัท รักษ์69 จำกัด
เพียงท่านมีที่ดินและเงินทุน เราจัดการให้ท่านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดูเรื่องสถานที่ จัดระบบโรงงาน อบรมพนักงาน พาท่านชมโรงงานต้นแบบ ติดตั้งเครื่องจักร จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการ เป็นที่ ปรึกษาอย่างใกล้ชิด และ รับซื้อผลผลิตทั้งหมด

งบประมาณการลงทุน
ไม่ตายตัวครับ ซึ่งโดยที่จริงแล้ว ธุรกิจรีไซเคิลเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินสดในการซื้อวัตถุดิบ ดังนั้นถ้ามีเงินสดในมือมากพอก็จะทำธุรกิจได้อย่างคล่องตัว โดยปกติเราจะแนะนำให้แต่ละสาขาลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ กับ เงินทุนหมุนเวียน อย่างละครึ่ง อย่างต่ำประมาณ4-5แสนบาท

ประมาณการ รายได้และระยะเวลาคืนทุน
รายได้ คือ กำไรจากการซื้อมา-ขายไป ซึ่งไม่ตายตัวอยู่ที่ความสามารถในการหาวัตถุดิบ ยกตัวอย่างเช่น ขวดเพทหรือขวดใส คุณซื้อมา 15 บาท ผลิตเสร็จเรารับซื้อ 21 บาท ต่อกิโลกรัม หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 2-3 บาท ก็จะเหลือกำไร สุทธิประมาณ 3 บาทต่อกิโลกรัม หาวัตถุดิบได้วันละ 500 กิโลกรัม คุณก็จะมีรายได้ 1,500 บาทต่อวัน 45,000 บาทต่อเดือน ถ้าหาวัตถุดิบได้มากกว่านี้ก็มีรายได้มากขึ้นตามจำนวน ซึ่งโดยเฉลี่ยจะคืนทุนเครื่องจักรประมาณ 5-6 เดือนเท่านั้น

ธุรกิจนี้ มีความน่าสนใจอย่างไร
ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอลงทุกที โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมัน เห็นได้จากราคาที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง น้ำมันเป็นวัตถุดิบต้นกำเนิดพลาสติก ดังนั้น ในปัจจุบันจนถึงอนาคต การนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านขบวนการรีไซเคิล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง “การรีไซเคิลพลาสติก” เป็นธุรกิจที่น่าลงทุนอย่างที่สุด ด้วย วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างมากมาย ไม่หมดสิ้น ตราบใดที่คนยังเกิดยังบริโภค ไม่เน่าเสีย ไม่แตกหักเสียหาย ไม่หมดอายุ ไม่ตกรุ่น ผลิตได้เท่าไหร่ ขายได้ทั้งหมด ซื้อขายเงินสด ไม่มีเครดิต ไม่มีหนี้เสีย รู้ราคาขายก่อนล่วงหน้า 7 วัน กำไรสุทธิ 15% เป็น อย่างต่ำ และที่สำคัญที่สุด มีระบบพี่เลี้ยง ปัญหาของคุณ คือ ปัญหาของเรา ความอยู่รอดของคุณ คือ หัวใจของเรา

การเตรียม พร้อมก่อนทำธุรกิจ
1.มีเงินทุนอย่างต่ำ 4-5 แสนบาท
2.มีที่ดิน 200 ตารางวาขึ้นไป
3.มีความพร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่และ เรียนรู้ในธุรกิจรีไซเคิลพลาสติก

ข้อคิดในการทำธุรกิจ
ปัจจุบันโลกของเราล้ำหน้าไปมาก มีการแข่งขันกันสูง การทำธุรกิจใหม่ๆ ประสบความสำเร็จได้ยาก “เห็น เขาว่าดี เลยทำบ้าง” “ความ รู้ไม่มี ค่อยๆศึกษาไป” แบบนี้รอดยากครับ วันนี้ทำธุรกิจต้องมีเพื่อน เอาไว้ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา ให้ความรู้ ดูแลซึ่งกันและกัน เติบโตไปพร้อมๆกัน ดั่งสุภาษิตที่ว่า “นกไร้ขน คนไร้พวก บินสูงไม่ได้” งัยครับ

แผนการตลาดและเป้าหมาย
เราจะสร้างพันธมิตรธุรกิจรีไซเคิล ประมาณ 50 สาขา ทั่วประเทศ ในปัจจุบัน เรามีอยู่ประมาณ 40 สาขา ยังคงเหลืออีก 10 สาขา ซึ่งเราจะพยายามเปิดให้ได้ภายในปี 50 นี้ สาเหตุที่เราต้องการเพียงแค่ 50 สาขา ก็เพราะว่า ถ้ามากไปกว่านี้ เราเกรงว่า จะดูแลได้ไม่ทั่วถึง หัวใจของเราคือ สาขาอยู่รอดและมีกำไร ดังนั้น การดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด จึงเป็นภารกิจหลักของเรา

สิ่งที่คาดหวังในอนาคต
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์กรของเราทั้งหมดจะเป็นกลไกสำคัญในการลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศ โดยผ่านขบวนการรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ต่อไปในอนาคต

บริษัท รักษ์69 จำกัด และ บริษัทในกลุ่ม ประกอบธุรกิจ รีไซเคิลพลาสติกเหลือใช้ ด้วยการนำเศษพลาสติกมาทำเป็นเม็ดพลาสติกและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ การจัดหาวัตถุดิบของเราทำโดยการสร้างเครือข่ายวัตถุดิบ แทนการประกาศรับซื้อหน้าโรงงานเหมือนที่อื่นๆ กล่าวคือ “เราชวนท่านมาสร้างโรงงานเพื่อผลิต วัตถุดิบให้เรา แล้วเราจะสอนท่าน วางระบบ จัดหาเครื่องจักร ติดตั้งเครื่องจักร สอนการคัดแยก การผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การป้องกันกลโกงในธุรกิจ ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านจนท่านสามารถที่จะประกอบธุรกิจได้อย่างอยู่รอด ปลอดภัย” สินค้าที่ ท่านผลิตได้เราจะซื้อกลับทั้งหมดอย่างไม่มีลิมิต ไม่มีการกำหนดจำนวนให้ท่าน ผลิตน้อยขายน้อย ผลิตมากขายมาก ส่งสินค้าที่ บางขุนเทียน ส่งเสร็จรับเงินสดสด ราคาประกาศทุกๆวันจันทร์ โดยทาง sms และ ทาง www.Rux69.com ซึ่งจะสงวนไว้ให้กับ สมาชิกของเราเท่านั้น ผู้อื่นไม่สามารถรู้ราคาที่ท่านขายได้ เพื่อเป็นการป้องการการแย่งซื้อวัตถุดิบ

สินค้าคืออะไร? 
สินค้าคือเกล็ดพลาสติกบด แบบไม่ล้าง

พลาสติกประเภทใดบ้าง?
ขวดเพท ขวดโพลา ลิส พลาสติกรวม(เก้าอี้ตะกล้าขวดต่างๆกาละมังฯลฯ)

ทำอย่างไร?
แยกประเภท แล้วโยนใส่เครื่องโม่บด เอากระสอบรอ เย็บกระสอบ ขนส่ง รับเงิน

ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง?
มีเครื่องโม่บดพลาสติก 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์การคัดแยก ซึ่งเราจัดหาให้ทั้งหมด

ใช้ที่ดินขนาดเท่าใด? 
200 ตารางวา เป็นอย่างต่ำ

ใช้คนงานกี่คน? 
4-5 คน

ใช้ทุนเท่าไหร่? 
ตอบไม่ได้แล้วแต่จังหวัด เพราะการแข่งขันไม่เหมือนกัน ราคาวัตถุดิบต่างกัน ระยะทางในการขนส่งต่างกัน และอื่นๆ

ระยะเวลาคืนทุน? 
แล้วแต่ความสามารถในการหาวัตถุดิบ(ต่ำสุด 20 ตัน และ สูงสุด 400 ตัน ต่อเดือน)

กำไรต่อกิโลกรัม? 
2-6 บาท

ความเสี่ยงมีแค่ไหน? 
ราคาทราบก่อนขาย 7 วันล่วงหน้า ไม่เหมือนหุ้น หรือ ทองคำ ที่ซื้อมาโดยไม่รู้ว่า จะขายได้เท่าไหร่ ไม่ ต้องเรียนผิดเรียนถูก มีคนสอนอย่างเข้มข้น ผลิตได้ เท่าไหร่เรารับซื้อหมด ไม่มีจ่ายเช็ค ไม่มีลูกหนี้ จ่ายเงินสดสด อย่างนี้มีความเสี่ยงเท่าไหร่ดี??

แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันครับ ต้องคุยกันเป็นคนคนไป แนะนำอย่างนี้ครับ ท่านใดสนใจ โทรมาคุยดีกว่าครับ ผมยินดีคุยด้วยอยู่แล้ว คุณจะได้รู้ว่าคุณต้องทำยังงัยต่อไป อีก อย่างเรามี CD ธุรกิจโดยละเอียดให้ท่านที่สนใจได้ศึกษาประกอบ การตัดสินใจด้วยครับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า