ร่วมงานกับเรา

ตรวจสอบคุณภาพ (QC) จำนวน 2 ตำแหน่งคุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง- อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ และ สามารถ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และ มีความละเอียดสูง
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน 2C7tool จะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่งคุณสมบัติ
 • เพศ หญิง- อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ มากกว่า 2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความแม่นยำในการคำนวณตัวเลข
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
พนักงานขาย จำนวน 5 ตำแหน่งคุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง- อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช ถึง ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขายและงานบริการ
 • มีความขยันซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ถูกต้อง
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานด้านชิ้นส่วนรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานขับรถส่งสินค้า จำนวน 5 ตำแหน่งคุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง – อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3-ปวส.
 • มีสภาพร่างกายแข็งแรง
 • มีความซื่อสัตย์ และ ความรับผิดชอบสูง
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และ รถบรรทุก
 • รู้เส้นทาง ใน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เป็นอย่างดี
พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 5 ตำแหน่งคุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง – อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป
 • มีสภาพร่างกายแข็งแรง
 • มีความซื่อสัตย์ และ ความรับผิดชอบสูง
 • ทำงานเป็นกะได้
พนักงานคัดแยกวัตถุดิบ จำนวน ไม่จำกัด คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง – อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ไม่จำกัด
 • มีสภาพร่างกายแข็งแรง
 • มีความซื่อสัตย์ และ ความรับผิดชอบสูง
 • ทำงานเป็นกะได้

RUX69 ผลิต เครื่องจักรงานรีไซเคิล ตามสั่ง ยินดีและพร้อมให้คำปรึกษาด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวกติดต่อติดต่อสนง.ใหญ่ที่

โทรด่วน : 083-0885883 , 089-6966961
โทร : 02-7452669
Line : rux69company
Facebook: rux69company
Fanpage: rux69