1. ธุรกิจ รีไซเคิล (Recycle Business)
  • โรงงานบดแก้ว จังหวัดอุดรธานี
  • โรงงานบดตะกล้าส้ม ตลาดไท ปทุมธานี
 2. โรงงานทั่วไป (Factory Industrial)
  • บริษัทชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ
 3. ธุรกิจ จากขยะมูลฝอย (Waste Managment)
  • บ่อขยะจังหวัดร้อยเอ็ด
  • บ่อขยะ จังหวัดสกลนคร
 4. ลูกค้าต่างประเทศ (Foreign Customer)
  • โรงงานรีไซเคิลพลาสติก ประเทศลาว
  • โรงงานรีไซเคิลพลาสติก ประเทศพม่า
  • โรงงานรีไซเคิลพลาสติก ประเทศกัมพูชา
 5. การฝึกอบรม (Trainning)
  • โรงงานบดพลาสติก จังหวัดกระบี่
  • โรงงานบดพลาสติก จังหวัดนครพนม
  • โรงงานบดพลาสติก จังหวัดลพบุรี
  • โรงงานบดพลาสติก จังหวัดนครพนม
  • โรงงานบดพลาสติก จังหวัดลพบุรี
  • โรงงานบดพลาสติก จังหวัดเพชรบูรณ์
  • โรงงานบดพลาสติก จังหวัดชลบุรี