คณะผู้บริหาร (Management Team)

พลเอก เกรียงศักดิ์ ไทยจำเนียร
ประธานกรรมการ

นาย อัครพล สุกเกลี้ยง
กรรมการผู้จัดการ

น.อ. เกรียงไกร ไทยจำเนียร
รองกรรมการผู้จัดการ

นาย แทนไท ไทยภักดี
รองกรรมการผู้จัดการ(ในประเทศ)

นาย โทนี่ หยาง
รองกรรมการผู้จัดการ(ต่างประเทศ)

นาย ปรินท์ ถิ่นพุทรา
ผู้จัดการทั่วไป

นายน้อย สนดี
ผู้จัดการโรงงาน

นางสาว ไปรยา อัติโชติ
ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

นางสาวดลยา แจ่มนิยม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน

RUX69 ผลิตเครื่องจักรตามสั่ง ยินดีและพร้อมให้คำปรึกษาด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวกติดต่อติดต่อสนง.ใหญ่ที่

โทรด่วน : 083-0885883 , 089-6966961
โทร : 02-7452669
Line : rux69company
Facebook: rux69company
Fanpage: rux69