บริษัท รักษ์69 จำกัด
เลขที่ 111/1 หมู่ 5 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร : 032-348228-9

บริษัท รักษ์เอ็นจิเนียริ่ง 69 จำกัด
999/311 หมู่บ้านปัญฐิญา ถนนแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทร : 02-7452669

โทรด่วน : 083-0885883 , 089-6966961
โทรสาร : 032-317392
Line : rux69company
Facebook: rux69company
Fanpage: rux69

RUX69 Company Limited
No. 111/1 Moo 5, Phong Sawai Subdistrict, Mueang District, Ratchaburi Province 70000
Tel : 032-348228-9

RUX69 ENGINEERING COMPANY LIMITED
999/311 Panthiya Village, Phraeksa Road, Phraeksa Subdistrict, Mueang Samut Prakan District Samut Prakan Province
Tel: 02-7452669

HOT LINE : 083-0885883 , 089-6966961
Fax: 032-317392
Line : rux69company
Facebook: rux69company
Fanpage: rux69

ติดต่อเรา