อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ บริษัท รักษ์69 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด คว้า รางวัลชนะเลิศ เทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปี 2564 สำหรับ“เครื่องรีไซเคิลพลาสติก ระบบอัตโนมัติ” สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (Technology and

Machinery for energy, environment and enhancing quality of life)
ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน, ทีมงาน รักษ์69,กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสมาคมเครื่องจักรกลไทย

เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องจักรกลที่ดีมีคุณภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นเฟืองตัวเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของท่านให้เจริญรุ่งเรื่อง อย่างยั่งยืน