บริษัทรักษ์ 69 จำกัด มีประสบการณ์ในด้านการรีไซเคิล พลาสติก มาอย่างยาวนานมีทั้งประสบการณ์ และพันธมิตร วันนี้ขอเล่นบทพี่เลี้ยง ให้กับผู้ที่อยากจะลงทุนแต่ไม่มีความรู้ ไม่มั่นใจ ไม่รู้จะเริ่มต้นยังงัย รักษ์69 ขออาสาครับ

รักษ์69 ช่วยอะไรท่านได้บ้าง ?

 • วางแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับเงินทุนในกระเป๋าท่าน
 • จัดการเรื่องเอกสารในการขออนุญาต
  1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4)
  2. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อร.2)
  3. ใบอนุญาตการค้าของเก่าประเภทขยะรีไซเคิล
  4. ใบอนุญาตสถานประกอบการค้า ซึ่งเป็นที่รังเกียจ กระทรวงสาธารณะสุข
  5. ใบทะเบียนพาณิชย์
  6. ใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
 • ขอระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ออกแบบแผนผังโรงงานทั้งระบบ
 • อบรมพนักงาน เรื่องระบบเอกสารบริษัท,ระบบบัญชี(โปรแกรมบัญชี Express)
 • อบรมพนักงาน เรื่องการคัดแยกวัตถุดิบ และเทคนิคในการผลิต โดยละเอียดทุกขั้นตอน
 • VCD การคัดแยกวัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิต
 • ให้คำปรึกษาและวางแผนเรื่องระบบภาษีสรรพากร
 • เอกสาร และ แบบฟอร์มสำหรับธุรกิจรีไซเคิลพลาสติก
 • จัดระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
 • จัดระบบบัญชี อัจฉริยะ ด้วย โปรแกรม Express
 • จัดหาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต ราคาเป็นธรรม ดูแลต่อเนื่อง
 • สอนเทคนิคการได้มาซึ่งวัตถุดิบ,การเลือกซื้อวัตุดิบและกลโกงต่างๆในธุรกิจ
 • จัดหาตลาดรองรับสินค้า โดยรับประกันราคาที่ท่านพอใจ และรับไม่อั้น
 • จัดทำแผนธุรกิจ(Business Plan) เพื่อขอสนับสนุนเงินทุนกับสถาบันการเงิน
 • และอื่นๆ ที่ท่านต้องการ ปัญหาของท่านคือปัญหาของเรา

เพราะแสวงหามิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญมิใช่เพราะโอกาส
เพราะ สามารถ มิใช่ เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว
“ลิขิตฟ้า หรือ จะสู้มานะคน”

ติอต่อ :แทนไท รักษ์ 69
โทร. 032-348228-9
มือถือ 083-0885883-4
E-mail: info@rux69.com